หน้าแรก :: กิจกรรมของเรา :: ข่าวประชาสัมพันธ์ :: เว็บบอร์ด :: ดาวน์โหลด :: ติดต่อเรา


                                      เสาร์ 24 มีนาคม 2561
                                      เวลา 03:19:58 น.

 ดาวน์โหลดภาพกิจกรรม โครงการอบรม ULibM  สำหรับห้องสมุดโรงเรียน 2554 ...ดาวน์โหลดที่นี่

22 - 24 มีนาคม 2554

อบรมการใช้งานระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ULibM สำหรับห้องสมุดโรงเรียน 2554 ณ หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ สำนักวิทยบริการ

More

13 - 15 กรกฎาคม 2553

อบรมการใช้งานระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ULibM สำหรับห้องสมุดโรงเรียน ในสัปดาห์ ม.อ.วิชาการ 2553 ณ หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ สำนักวิทยบริการ

More


                  ห้องสมุดสร้างคน... more

ลิ้งค์ที่น่าสนใจ

.:
ULibM Official Site
.:
ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค (PULINET)
.: หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ สำนักวิทยบริการ ม.อ.ปัตตานี
.: สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลงฯ ม.อ.หาดใหญ

.: สำนักหอสมุด ม.ทักษิณ
.: ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ม.วลัยลักษณ์
.: ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI)
.: ProjectLib ห้องสมุดในมุมที่คุณหลงใหลHOT!
.: more...


      โปรแกรมระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ULibM หรือ Union Library Management เกิดขึ้นได้จากความร่วมมือของกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค (IT-PULINET) โดยมี อ.สมพงษ์  เจริญศิริ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ประจำสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นผู้พัฒนาโปรแกรมนี้ขึ้นมาและเผยแพร่ให้แก่ห้องสมุด ตลอดจนศูนย์บริการสารสนเทศตามสถานที่ต่าง ๆ ได้นำไปใช้งานโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด

      สำหรับตัวโปรแกรม ULibM
เป็นโปรแกรมระบบห้องสมุดอัตโนมัติที่มีความครบถ้วน สมบูรณ์และ
ครอบคลุมในทุกฟังก์ชันการทำงานของห้องสมุดยุคใหม่ เหมาะสำหรับห้องสมุดโรงเรียน ห้องสมุด
เฉพาะ หรือห้องสมุดขนาดเล็กที่มีจำนวนทรัพยากรสารสนเทศไม่มากนัก ตัวโปรแกรมสนับสนุนการ
ทำงานผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (Web Application) ซึ่งจะมีความสะดวกรวดเร็วในการ
ปฏิบัติงานทั้งเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการและผู้ใช้งานทั่วไป

ข่าวประชาสัมพันธ์ | ดูทั้งหมด

•   
โครงการอบรม ULibM สำหรับโรงเรียน 2554
•   
ตรวจสอบรายชื่อโรงเรียนที่เข้าอบรม โครง
การพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนฯ ครั้งที่ 2 (เขตพื้นที่จังหวัดปัตตานี) 26 - 28 พฤษภาคม 2552

•   
โครงการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนในเขตพื้นที่
3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 2

ดาวน์โหลด | ดูทั้งหมด

•   ภาพกิจกรรมโครงการอบรม ULibM สำหรับห้องสมุดโรงเรียน 2554
•   ภาพกิจกรรมโครงการอบรม ULibM สำหรับห้องสมุดโรงเรียน ม.อ.วิชาการ 2553
•   ภาพกิจกรรมโครงการอบรม ULibM สำหรับห้องสมุดโรงเรียน ม.อ.วิชาการ 2552


กระทู้ล่าสุดของเว็บบอร์ด | หน้าแรกเว็บบอร์ด

เลือกห้อง กฏระเบียบฯ | ช่วยเหลือ แก้ไขปัญหา | ULibM คืออะไร ? | ระบบการทำงานของ ULibM | Downloads Center | ห้องนั่งเล่น | ห้องสมุดของฉัน | เสนอแนะโครงการอบรม ULibM สำหรับห้องสมุดโรงเรียน 2554 ระหว่างวันที่ 22-24 มีนาคม 2554


โครงการอบรม ULibM สำหรับห้องสมุดโรงเรียน ม.อ.วิชาการ 2553
ระหว่างวันที่ 13-15 กรกฎาคม 2553

หน้าแรก
กิจกรรมของเรา
ข่าวประชาสัมพันธ์
เว็บบอร์ด
กลุ่มผู้ใช้ ULibM ใน 3 จว.ชายแดนใต้
ดาวน์โหลด
เกี่ยวกับเรา
ติดต่อเรา
คณะทำงาน IT-PULINET
ผู้พัฒนาโปรแกรมPage Rank Check