หน้าแรก :: กิจกรรมของเรา :: ข่าวประชาสัมพันธ์ :: เว็บบอร์ด :: ดาวน์โหลด :: ติดต่อเรา

 

หน้าแรก
กิจกรรมของเรา
ข่าวประชาสัมพันธ์
เว็บบอร์ด
กลุ่มผู้ใช้ ULibM ใน 3 จว.ชายแดนใต้
ดาวน์โหลด
เกี่ยวกับเรา
ติดต่อเรา
คณะทำงาน IT-PULINET
ผู้พัฒนาโปรแกรม

ลิ้งค์ที่น่าสนใจ

.:
ULibM Official Site
.:
ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค (PULINET)
.: หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ สำนักวิทยบริการ ม.อ.ปัตตานี
.: สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลงฯ ม.อ.หาดใหญ

.: สำนักหอสมุด ม.ทักษิณ
.: ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ม.วลัยลักษณ์
.: ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI)
.: ProjectLib ห้องสมุดในมุมที่คุณหลงใหลHOT!
.: more...


ดาวน์โหลด

คู่มือ-เอกสาร
•   เอกสารประกอบการบรรยาย โครงการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนฯ ครั้งที่ 2 (2552)
•   คู่มือการใช้งานระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ULibM (ฉบับปรับปรุงเวอร์ชั่น 4 โครงการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนฯ ครั้งที่ 2)
•   คู่มือการใช้งานระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ULibM

ภาพกิจกรรม
•   ภาพกิจกรรมโครงการอบรมระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ULibM สำหรับโรงเรียน ในสัปดาห์ ม.อ.วิชาการ' 53
•   ภาพกิจกรรมโครงการอบรมระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ULibM สำหรับโรงเรียน ในสัปดาห์ ม.อ.วิชาการ' 52
•   ภาพกิจกรรมโครงการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนในเขตพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 2 (2552
เขตพื้นที่จังหวัดปัตตานี)

•   ภาพกิจกรรมโครงการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนในเขตพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 1 (2551)
•   ภาพกิจกรรมโครงการอบรมระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ULibM สำหรับโรงเรียน ในสัปดาห์ ม.อ.วิชาการ' 51