หน้าแรก :: กิจกรรมของเรา :: ข่าวประชาสัมพันธ์ :: เว็บบอร์ด :: ดาวน์โหลด :: ติดต่อเรา

 

หน้าแรก
กิจกรรมของเรา
ข่าวประชาสัมพันธ์
เว็บบอร์ด
กลุ่มผู้ใช้ ULibM ใน 3 จว.ชายแดนใต้
ดาวน์โหลด
เกี่ยวกับเรา
ติดต่อเรา
คณะทำงาน IT-PULINET
ผู้พัฒนาโปรแกรม

ลิ้งค์ที่น่าสนใจ

.:
ULibM Official Site
.:
ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค (PULINET)
.: หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ สำนักวิทยบริการ ม.อ.ปัตตานี
.: สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลงฯ ม.อ.หาดใหญ

.: สำนักหอสมุด ม.ทักษิณ
.: ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ม.วลัยลักษณ์
.: ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI)
.: ProjectLib ห้องสมุดในมุมที่คุณหลงใหลHOT!
.: more...


กิจกรรมของเรา์ | 1 2 3 4 5 | หน้า 1

•   โครงการอบรมระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ULibM สำหรับโรงเรียน ในสัปดาห์ ม.อ.วิชาการ' 53
ระหว่างวันที่ 13 - 15 กรกฎาคม 2553 ณ หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ สำนักวิทยบริการ

•   โครงการอบรมระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ULibM สำหรับโรงเรียน ในสัปดาห์ ม.อ.วิชาการ' 52
ระหว่างวันที่ 17 - 19 สิงหาคม 2552 ณ หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ สำนักวิทยบริการ

•   อบรมการใช้งานระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ULibM และพิธีส่งมอบหนังสือแก่กลุ่มโรงเรียนที่ถูก
ลอบวางเพลิง โครงการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนในเขตพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 2 (เขตพื้นที่จังหวัดปัตตานี) ประจำปี พ.ศ. 2552 ณ หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ สำนักวิทยบริการ

•   อบรมการใช้งานระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ULibM และพิธีส่งมอบหนังสือแก่กลุ่มโรงเรียนที่ถูก
ลอบวางเพลิง โครงการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนในเขตพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 1
ประจำปี พ.ศ. 2551 ณ หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ สำนักวิทยบริการ

•   โครงการอบรมระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ULibM สำหรับโรงเรียน ในสัปดาห์ ม.อ.วิชาการ' 51
ระหว่างวันที่ 18 - 19 สิงหาคม 2551 ณ หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ สำนักวิทยบริการ