หน้าแรก :: กิจกรรมของเรา :: ข่าวประชาสัมพันธ์ :: เว็บบอร์ด :: ดาวน์โหลด :: ติดต่อเรา

 

หน้าแรก
กิจกรรมของเรา
ข่าวประชาสัมพันธ์
เว็บบอร์ด
กลุ่มผู้ใช้ ULibM ใน 3 จว.ชายแดนใต้
ดาวน์โหลด
เกี่ยวกับเรา
ติดต่อเรา
คณะทำงาน IT-PULINET
ผู้พัฒนาโปรแกรม

ลิ้งค์ที่น่าสนใจ

.:
ULibM Official Site
.:
ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค (PULINET)
.: หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ สำนักวิทยบริการ ม.อ.ปัตตานี
.: สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลงฯ ม.อ.หาดใหญ

.: สำนักหอสมุด ม.ทักษิณ
.: ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ม.วลัยลักษณ์
.: ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI)
.: ProjectLib ห้องสมุดในมุมที่คุณหลงใหลHOT!
.: more...


คณะทำงาน IT-PULINET | 1 2 3 4 5 | หน้า 1

  สมพงษ์  เจริญศิริ
   ประธานคณะทำงาน
     ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์
     สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
     สถานที่ติดต่อ : ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม รหัสไปรษณีย์ 44150
     โทรศัพท์ : 0-4375-4322-40 ต่อ 2491 | โทรสาร : 0-4375-4358
     อีเมล : -
     ------------------------------------------------------------------------------------------------
  สุวันนา  ทองสีสุขใส
   คณะทำงาน
     ตำแหน่งรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร
     สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
     สถานที่ติดต่อ : 123 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40002
     โทรศัพท์ : 0-4320-2409, 0-4320-2541-2 | โทรสาร : 0-4320-2543
     อีเมล : -
     ------------------------------------------------------------------------------------------------
  สมโภช  พิมพ์พงษ์ต้อน
   คณะทำงาน
     ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์
     สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
     สถานที่ติดต่อ : 123 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40002
     โทรศัพท์ : 0-4320-2409, 0-4320-2541-2 | โทรสาร : 0-4320-2543
     อีเมล : -
     ------------------------------------------------------------------------------------------------
  วีระชัย  เตชะวัชรีกุล
   คณะทำงาน
     ตำแหน่งรองผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีห้องสมุด
     สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     สถานที่ติดต่อ : 239 ถ.ห้วยแก้ว อ.เมือง จ.เชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50200
     โทรศัพท์ : 0-5394-4501, 0-5394-3701 | โทรสาร : 0-5322-2766
     อีเมล : -
     ------------------------------------------------------------------------------------------------
  เฉลิมเกียรติ  ดีสม
   คณะทำงาน
     ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์
     สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา
     สถานที่ติดต่อ : 169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี รหัสไปรษณีย์ 20131
     โทรศัพท์ : 0-3810-2460, 0-3810-2465 | โทรสาร : 0-3839-0049
     อีเมล : -
     ------------------------------------------------------------------------------------------------