หน้าแรก :: กิจกรรมของเรา :: ข่าวประชาสัมพันธ์ :: เว็บบอร์ด :: ดาวน์โหลด :: ติดต่อเรา

 

หน้าแรก
กิจกรรมของเรา
ข่าวประชาสัมพันธ์
เว็บบอร์ด
กลุ่มผู้ใช้ ULibM ใน 3 จว.ชายแดนใต้
ดาวน์โหลด
เกี่ยวกับเรา
ติดต่อเรา
คณะทำงาน IT-PULINET
ผู้พัฒนาโปรแกรม

ลิ้งค์ที่น่าสนใจ

.:
ULibM Official Site
.:
ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค (PULINET)
.: หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ สำนักวิทยบริการ ม.อ.ปัตตานี
.: สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลงฯ ม.อ.หาดใหญ

.: สำนักหอสมุด ม.ทักษิณ
.: ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ม.วลัยลักษณ์
.: ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI)
.: ProjectLib ห้องสมุดในมุมที่คุณหลงใหลHOT!
.: more...


ข่าวประชาสัมพันธ์ | 1 2 3 4 5 | หน้า 1

•   โครงการอบรม ULibM สำหรับโรงเรียน 2554
•   โครงการอบรม ULibM สำหรับโรงเรียน ในสัปดาห์ ม.อ.วิชาการ' 52
•   รายชื่อผู้เข้าอบรม โครงการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนในเขตพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
ครั้งที่ 2 (เขตพื้นที่จังหวัดปัตตานี) ระหว่างวันที่ 26 - 28 พฤษภาคม 2552

•   โครงการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนในเขตพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 2
•   สรุปความคิดเห็นของผู้เข้าอบรมจากโครงการการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนฯ ครั้งที่ 1
•   สรุปความคิดเห็นของผู้เข้าอบรมจากโครงการการใช้ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ULibM สำหรับ
ห้องสมุดโรงเรียน ม.อ.วิชาการ 18 - 19 สิงหาคม 2551

•   โครงการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนในเขตพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 1
•   
โครงการอบรม ULibM สำหรับโรงเรียน ในสัปดาห์ ม.อ.วิชาการ' 51
•   กฎเกณฑ์และขั้นตอนการขอใช้งานโปรแกรมระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ULibM