หน้าแรก :: กิจกรรมของเรา :: ข่าวประชาสัมพันธ์ :: เว็บบอร์ด :: ดาวน์โหลด :: ติดต่อเรา

 

หน้าแรก
กิจกรรมของเรา
ข่าวประชาสัมพันธ์
เว็บบอร์ด
กลุ่มผู้ใช้ ULibM ใน 3 จว.ชายแดนใต้
ดาวน์โหลด
เกี่ยวกับเรา
ติดต่อเรา
คณะทำงาน IT-PULINET
ผู้พัฒนาโปรแกรม

ลิ้งค์ที่น่าสนใจ

.:
ULibM Official Site
.:
ข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค (PULINET)
.: หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ สำนักวิทยบริการ ม.อ.ปัตตานี
.: สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลงฯ ม.อ.หาดใหญ

.: สำนักหอสมุด ม.ทักษิณ
.: ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ม.วลัยลักษณ์
.: ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI)
.: ProjectLib ห้องสมุดในมุมที่คุณหลงใหลHOT!
.: more...


กลุ่มผู้ใช้ ULibM ใน 3 จว.ชายแดนใต้

กลุ่มโรงเรียนที่ผ่านการอบรมการใช้งานระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ULibM ในเขตพื้นที่ 3 จังหวัด
ชายแดนภาคใต้

จังหวัดปัตตานี

จังหวัดยะลา

จังหวัดนราธิวาส

- โรงเรียนบ้านตลาดนัดคลองขุด
-
โรงเรียนบ้านบูโกะ
-
โรงเรียนพัฒนศึกษา
-
โรงเรียนบ้านนอก
-
โรงเรียนบ้านบือเระ
-
โรงเรียนบ้านคลองช้าง
- โรงเรียนบ้านปากู
- โรงเรียนบ้านจือโระ
-
โรงเรียนบ้านเฑียรยา
-
โรงเรียนบ้านพ่อมิ่ง
-
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา
-
โรงเรียนบ้านมะพร้าวต้นเดียว
-
โรงเรียนบ้านป่าม่วง
- โรงเรียนบ้านพิเทน
- โรงเรียนบ้านบ่ออิฐ
-
โรงเรียนตลาดปรีกี
-
โรงเรียนบ้านบางเก่า
-
โรงเรียนกาแรสะนอ
-
โรงเรียนบ้านตะโละไกรทอง
- โรงเรียนบ้านป่าไหม้
-
โรงเรียนบ้านบาโงฆาดิง
-
โรงเรียนโคกสะตอ
-
โรงเรียนบ้านโคกขี้เหล็ก
- โรงเรียนบ้านปายอ
- โรงเรียนบ้านชะเมา 3 ต้น
- โรงเรียนบ้านกะรุบีี
-
โรงเรียนบ้านกรือเซะ

- โรงเรียนบ้านบันนังดามา
-
โรงเรียนบ้านตาสา
-
โรงเรียนบ้านสันติวิทยา
-
โรงเรียนบ้านบางลาง
-
โรงเรียนบ้านตามตะวัน
-
โรงเรียนบ้านกาโสด

- โรงเรียนบ้านยานิง
- โรงเรียนบ้านบาโงปะแต
- โรงเรียนบ้านศรีพงัน
- โรงเรียนบ้านยาแลเบาะ
- โรงเรียนประชานุเคราะห์ 9
- โรงเรียนบ้านซือเลาะ
- โรงเรียนบ้านบ่อทอง

กลุ่มโรงเรียนและหน่วยงานที่ขอใช้ ULibM โดยไม่ผ่านการอบรม
1. โรงเรียนพัฒนาวิทยา จ.ยะลา | รายละเอียดคำร้อง
2. ภาควิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี | รายละเอียดคำร้อง

กลุ่มโรงเรียนและหน่วยงานที่ขอรับการฝึกอบรมการใช้งานเป็นกรณีพิเศษ เพื่อใช้งาน ULibM
1. คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี | รายละเอียดคำร้อง
2. คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ | รายละเอียดคำร้อง

------------------------------------------------------------------------------------------------
กลุ่มผู้ใช้ ULibM ในภาคอื่น ๆ

  ภาคเหนือ
  ภาคกลาง
  ภาคตะวันออก
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  ภาคตะวันตก
  ภาคใต้